Mladí vědci na UP

Young Scientists at PU

Talent ve věděpanel
Stipendistky a stipendisté Nadačního fondu Univerzity Palackého mají 5 minut na poutavé představení svých vědecko-výzkumných projektů.
Sloučeniny, které působí v magnetické rezonanci jako kontrastní látka i léčivo, rostlinné hormony pro růst a vývoj rostlin, nanomateriály, které mají potenciál v nových technologiích přeměny solární energie a nanoelektroniky. To jsou vybrané příklady z mnoha projektů mladých talentovaných vědkyň a vědců. Nadační fond UP podporuje excelentní mezinárodní projekty z oblasti juniorské vědy a umění s významným přínosem pro společnost.
Délka: 90 min.