Nábor do registru kostní dřeně

Registration for Bone Marrow Donation

Doprovodný program
AFO hledá hrdiny! Zaregistruj se jako dobrovolný dárce kostní dřeně a pomoz zachránit život. Registrace trvá jen 10 minut a odběr není bolestivý.
Tkáňová shoda mezi dárcem a příjemcem je nezbytná, ale šance být vybrán je minimální. Zapsáním do registru zvyšuješ naději pacientů na nalezení vhodného dárce.

Pokud bys byl vybrán a mohl někomu zachránit život, můžeš si zvolit variantu odběru, která ti vyhovuje. Nejčastější je dnes odběr na separátoru, který je podobný odběru krevní plazmy.
Registry dobrovolných dárců dřeně existují dnes prakticky ve všech vyspělých zemích světa a sdružují několik desítek miliónů lidí. Registry jednotlivých zemí mezi sebou velmi úzce spolupracují, přesto se pro každého 4. nemocného dárce nenajde. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je u nás – stejně jako na celém světě – bezplatné. K tomu je ovšem třeba najít takového dárce, který se s konkrétním pacientem shoduje ve svých tkáňových znacích.
Tkáňový typ je soubor všech transplantačních znaků, tzv. HLA antigenů, které jsou něco jako unikátní otisk palce nebo autorizovaný podpis každého jedince. Jde o vrozený, speciálně utvářený soubor bílkovin na povrchu všech tělesných buněk a tkání, který slouží organismu k rozpoznání, co je tělu vlastní a co cizí (za normálních okolností tedy většinou to špatné, nemocné). Kompletní nebo alespoň co největší shoda HLA typu mezi dárcem a příjemcem dřeně je proto k úspěchu transplantace naprosto nezbytná.

Rozhodnutím zapsat se do registru rozšíříš variabilitu registru a zvýšíš naději, že pacient svého dárce najde.