Nudná konference

Boring conference

Industry 4Sciencestand-up
Původně se měla konference věnovat něčemu zajímavému a důležitému, ale to dneska dělá každý. Okrajovým, nevýznamným a nedůležitým tématům se nikdo nevěnuje, a proto je tu Nudná konference.
Originální formát stand-up komiky, který má charakter parodie populárních konferencí a je založen na inteligentním absurdním humoru. Co mají dělat lidé, kteří se věnují něčemu, co téměř nikoho nezajímá? Pro tyto často „bezejmenné hrdiny všedního“, „badatele periferie zajímavého“, „umělce banálního“ a „ochránce nudného obsahu“ ve světě plném zábavy žádná konference až dosud nebyla. A právě jim je určena Nudná konference. Pokud zvolíte k jakémukoliv zdánlivě nezajímavému tématu odpovídající perspektivu, zjistíte, že vlastně žádná nezajímavá a nudná témata neexistují.
Délka: 90 min.