Pásmo: Podoby přírody

Shorts: Shapes of Nature

Krátká soutěžfilmEnglish friendly
Krásné tlení
Joel Penner, Anna Sigrithur | Canada | 2022 | 19’
Zkažené zbytky večeře kvetou řadou geometrických bakteriálních kolonií. Za pomoci časosběrné fotografie nahlížíme do skrytého světa procesu rozkladu jídla. Autoři však tímto experimentálním dokumentem narážejí na zkaženost společnosti.

Afotická zóna
Emilija Škarnulyté | Lithuania | 2022 | 15’
Snímky podmořského světa odkrývají tajuplnou krásu afotické zóny, místa, kam dopadá méně než 1 % slunečního záření. Záběry Mexického zálivu v hloubce 4 km sledují korál, kterému prospívá oteplování oceánu způsobené lidskou činností.

Mrazit permafrost: Sobí faktor
Kaisu Koski | Finland | 2022 | 18’
Tání permafrostu hraje významnou roli při změně klimatu. Globální oteplování vede k uvolňování obrovského množství organického uhlíku z permafrostu do atmosféry. Tento umělecko-vědecký film, navazující na strukturu vědeckého článku, zkoumá takzvanou Zimovovu hypotézu.
Délka: 54 min.