Petr Brož: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sopkách, ale báli jste se zeptat

Petr Brož: Everything You Ever Wanted to Know About Volcanoes But Were Afraid to Ask

AFO Juniorpřednáška
Vhodné pro děti od 6 let.
Během přednášky je doporučený doprovod rodiče/zákonného zástupce.

Sopky bezesporu patří k jedněm z nejúchvatnějších projevů Země. Děsí i fascinují lidstvo od nepaměti.
Během okamžiku totiž dokáží způsobit smrt a zkázu nebo převrátit běh lidských dějin vzhůru nohama, současně však sopkám vděčíme za to, že na modré planetě existuje život. V rámci povídání se vydáme na cestu poznání, během níž si vysvětlíme, jak sopky vznikají, jak nám mohou uškodit, ale i prospět. Připravte se nicméně, že kam přesně zavítáme, bude záležet hlavně na vás a vašich dotazech.
Délka: 60 min.