Petra Ezzeddine: „Ty ženy z Východu to mají v sobě!“ – intersekcionální pohled na mobilitu péče

Petra Ezzeddine: ‘Those Eastern European Women Are Born Caregivers!’ – Intersectional View of Caregiver Mobility

Identitapřednáška
Přednáška se zaměří na konkrétní etnografické příklady z výzkumu českých pečovatelek v Rakousku, Německu a ukrajinských pečovatelek v České republice.
Věnovat se bude specifickému utváření „východoevropanství“ migrantek-pečovatelek o seniory v jejich domácím prostředí (tzv. 24hodinovém servisu). Analýzou projde i to, jak se marketizuje a stereotypizuje (na trhu práce) a vyjednává (v každodenní péči) jejich etnicita, gender, věk a sociální třída. Přednáška neopomene zmínit ani sociální praxe a narace o sounáležitosti/vylučování „stejných/jiných“, které pečovatelky uplatňují také v rámci své vlastní profesní skupiny.
Délka: 90 min.