Pramítačka

Archeoscope

Doprovodný programPerformance
Upozornění: Film obsahuje rychle se střídající světelné vzory a není vhodný pro návštěvníky s epilepsií.

Pramítačka neboli Archeoskop je speciální opto-mechanický promítací přístroj pro živá filmová představení, který vymyslel a zkonstruoval český filmař Jan Kulka. Hodinová projekce bude sestávat z Předfilmu a Průpravných cvičení.

Předfilm je experimentální film zabývající se fenoménem blikajícího světla a spočívá v exponování barevných filtrů a masek umístěných v prázdné filmové dráze. Průpravná cvičení jsou potom muybridgeovskou studií, která zkoumá samotné základy pohyblivého obrazu. Zejména okolnosti vzniku či rozpadu iluze pohybu. K tomu využívá nalezeného 16mm materiálu ze starých školních filmů pro výuku tance. Odtud film přejal i svůj název.
Délka: 60 min.