Procházka – Ptáci olomouckých mokřadů

Walking Tour – Birds of the Olomouc Wetlands

Adaptaceprocházka
Mokřady jsou domovem zvířat a rostlin, které by útočiště jinde hledaly jen těžko. Ornitoložka Kateřina Ševčíková nás provede krajinou mokřadních ptáků a přiblíží realitu stavu české biodiverzity.
V rámci procházky se dozvíte více o druzích, jež v mokřadech žijí, jaké jsou nástroje jejich ochrany, a tematizovaná bude i souvislost mezi obnovou biodiverzity a adaptací na klimatickou krizi. Při příznivém počasí se můžete těšit také na pozorování a rozpoznávání jednotlivých druhů ptactva.
Délka: 180 min.