Voda ve městě

Water in the City

Adaptaceprocházka
Sucho? Nedostatek vody? Bleskové povodně? Jaká je role vody ve městě a jaký vliv má na biodiverzitu a mikroklima? A jak cesty vody ovlivňuje člověk a jeho přístup k městské výstavbě a infrastruktuře?
Zadržování a vsakování dešťové vody v krajině nabývá se změnou klimatu na stále větším významu. Rozšiřující se výstavba jej ovlivňuje zejména ve městech, ale i přilehlých oblastech. Během procházky si ukážeme, jaké jsou cesty vody skrz městskou zástavbu a jaké mají dopad nejen na biodiverzitu nebo krizi bydlení.
Délka: 120 min.
Webová stránka