Raquel Castro: Zvukové umění, ekologie a povědomí veřejnosti

Raquel Castro: Sound Art, Ecology and Public Awareness

Sound is SciencepřednáškaEnglish friendly
Přednáška proběhne v anglickém jazyce a nebude tlumočena.

Raquel Castro je výzkumnice, režisérka a kurátorka zvukového umění. V přednášce se zaměří na vztah mezi sound artem, ekologií a zvyšováním povědomí veřejnosti prostřednictvím svých projektů a festivalu Lisboa Soa.
Festival Lisboa Soa založila v roce 2016 po dlouhé cestě věnované studiu zvuku a akustické ekologie, což je disciplína, která festival od začátku inspiruje. Akustická ekologie staví do centra pozornosti poslech, a na to se zaměřuje i Lisboa Soa: přivést pozornost k uším a vytvořit povědomí o vztahu mezi zvukem a prostředím, a tím i o sociálních, kulturních a ekologických otázkách, které se odhalují prostřednictvím praxe poslechu.
Délka: 90 min.