Sara Pinheiro: reticências

Sara Pinheiro: reticências

Sound is SciencePerformance
Reticências zkoumá FM, hluk, opakování, rytmus a náhodnost. Je to nedokončená věta, nikdy nekončící příběh, je to pokračování. Vychází z rozbitého rádia, které promlouvá samo o sobě, směrem ke zkoumání jeho vzorců. Je to šum a textura. Je to zvukové drama. Sara Pinheiro je tvůrkyně zvuků. Pro film a videoart se věnuje nahrávání zvuku, střihu, foley a mixu. Ve své sólové praxi vytváří akusmatické skladby, obvykle pro vícekanálové představení, rozhlasové vysílání nebo instalace.
Délka: 60 min.