Sociální konstrukty

Social Constructs

IdentitafilmEnglish friendly
Jaký je vzájemný vztah metafyziky a chápání světa? Filozofický kanál herečky Abigail Thorn přináší pohled na sociální konstrukty, které mají vliv na utváření „reality“, ve které žijeme.
Na základě čeho je ptakopysk savec? Co jsou sociální konstrukty a proč se kvůli nim někteří lidé tak rozčilují? Filozofka Judith Butler ve své knize Gender Trouble považuje pohlaví za sociální konstrukt. Proč jsou některé vlastnosti v kontextu důležité při tvorbě významových kategorií, a jiné ne?
Délka: 25 min.
Země: Velká Británie
Rok: 2021
Obsazení: Abigail Thorn