Tohle jsme prožili: Blahobyt v krizi

This Is What We've Experienced: Prosperity in Crisis

Zvláštní uvedenífilm
Archiváři, historici, muzejníci, sociologové a pamětníci se zamýšlejí nad reakcemi na hospodářské otřesy 20. století na individuální i kolektivní rovině, nástroji alternativní ekonomiky a snahou o udržení životní úrovně.
Měnová reforma v červnu 1953, revolta proti jejím dopadům a hospodářské či sociální krize 20. století. Klíčová témata jsou prezentována paralelně jako historické fenomény i aktuální problémy současnosti. Na AFO jako komentovaná projekce s hlavními autory projektu Ivem Bystřičanem a Martinem Jemelkou.
Délka: 27 min.
Země: Česká republika
Rok: 2022
Režie: Ivo Bystřičan
Scénář: Martin Jemelka
Obsazení: Tomáš Bernhardt, Martin Dolejský, Ctibor Fojtíček, Božena Jelínková, Martin Jemelka, Bohuslav Kural, Michal Lošťák, Věra Opalecká
Produkce: Martin Jemelka
Webová stránka