Univerzita a její město

The University and Its City

450 let UPpanel
Jak univerzita proměnila město? A co Olomouc na oplátku vetknula univerzitě?
V roce 1573 v Olomouci založené vysoké učení bylo po dvě stě roků formováno jezuitským řádem. Soužití jezuitů s jinými olomouckými řeholníky i studentů se zdejšími měšťany vnášelo určitou dynamiku do života i do výsledné podoby městského organismu. Univerzita měla své podporovatele, dobrodince a ochránce, jakož i své nepřátele či oponenty. Oslavy letošního čtyřstého výročí přenesení ostatků křesťanské mučednice svaté Pavlíny, ochránkyně Olomouce a patronky proti moru, dokládají, že ne všechny tradice pěstované na půdě staré univerzity odvál čas.
Délka: 90 min.