Univerzita a její vyučující

The University and Its Lecturers

450 let UPpanel
Úroveň každé univerzity lze posoudit věhlasem vyučujících, kteří na ní působí. Měla olomoucká jezuitská univerzita své slavné profesory? A v jakých vědách vynikali?
Učebnami či velkou univerzitní aulou prošlo mnoho zajímavých, vzdělaných osobností z různých zemí, které patřily ke špičkám ve svém oboru. Jezuité působící v teologických, filozofických nebo přírodních vědách přirozeně reagovali na proměnlivé dobové názory, interpretace či objevy, s nimiž byla univerzitní výuka obecně konfrontována. Jezuitské školství se ale postupně stávalo terčem kritiky. V kontextu zrušení jezuitského řádu se nelze z perspektivy dalších dvou staletí vyhnout ani otázce volající po jistém srovnání. V čem bylo olomoucké vysoké učení po roce 1773 ve srovnání s tím jezuitským jiné nebo lepší?
Délka: 90 min.