Výzvy a ozvěny otevřené vědy

Challenges and Echoes of Open Science

Doprovodný programpanel
Otevřená věda – sousloví, které se postupně šíří, rezonuje ve vědeckém světě a vzbuzuje nemalé reakce. Stále ta stejná věda, a přesto trochu jiná – dostupná tak, aby mohla rezonovat celou společností.
Přijďte si poslechnout, co vyvolává široké spektrum ozvěn od skepse až po nadšení, co za výzvu vědce 21. století čeká a jak se s tím Univerzita Palackého hodlá poprat – od strategie po komunitu otevřené vědy. Zároveň uslyšíte čtyři přední odborníky – manažery otevřené vědy a vědce, kteří v panelové diskuzi proberou otevřenou vědu tzv. od podlahy a kterým i vy můžete položit vlastní otázky.