Vzestup půdy + Herbaria

Soil Rises + Herbaria

Mezinárodní soutěžfilm
Vzestup půdy
Patrick Flannery Walker | Velká Británie | 2022 | 6’
Zahradní architekt a nadšenec do přírody Cleve West v dokumentu pečuje o pozemek na jihozápadním předměstí Londýna a přibližuje svůj zájem o životní prostředí a význam zelených ploch pro člověka.

Herbaria
Leandro Listorti | Argentina | 2022 | 82’
Co mají společného filmové a botanické archivy? A proč jsou tak důležité? Především proto, že uchovávají vzpomínky a paměti světa, které se tak stávají kulturním a uměleckým dědictvím.

Snímek natočený na formát 16mm filmu sleduje proces archivování flóry a filmových pásů, které ztrácejí na své životnosti, pokud nejsou správně konzervovány. V mnoha zachovaných herbářích se vyskytují exempláře rostlin, které již dávno neexistují. S filmovými materiály to není jinak – pokud bychom je správně neuložili ve filmových archivech, nevěděli bychom nic o světovém filmovém dědictví.

Délka: 88 min.