Yuriy Biley, Mykola Ridnyi, Johanna Tinzl: Blind Spot

Yuriy Biley, Mykola Ridnyi, Johanna Tinzl: Blind Spot

Doprovodný programvýstavaEnglish friendly
Spojení „slepá skvrna“ pochází z oftalmologie a označuje malou oblast na sítnici lidského oka, na níž vzniká obraz. Slepá skvrna brání jeho celistvosti – část z něj si je potřeba vždy domyslet, vykonstruovat, představit.
Tato „malá lež“ je dobrou metaforou našeho běžného pohybu uvnitř společnosti, učení se, orientace, utváření názoru a jeho sdílení. V rámci projektu MUO-SEFO se představuje trojice výrazných středoevropských osobností dlouhodobě orientovaných právě na tyto sdílené sociální slepé skvrny – ať už je jimi konzumace mediálních obrazů, utváření sociálních pravidel nebo komunikace osobních dilemat. Projekt se zároveň pokouší jinou podobnou skvrnu překlenout – otevírá tradiční státní instituci veřejnému prostoru, jeho nejistotě a hektičnosti – a čeká na své vlastní echo. Kurátorka: Barbora Kundračíková