Zdenka Sokolíčková: Paradox Svalbardu – Změna klimatu a globalizace v Arktidě

Zdenka Sokolíčková: The Paradox of Svalbard – Climate Change and Globalization in the Arctic

Adaptacepřednáška
Město Longyearbyen je nejseverněji položenou osadou světa. Změna klimatu zde probíhá zrychleně a místní lidé to vnímají; všímají si vyšších teplot, častějších dešťů a ustupujících ledovců.

Zároveň se město přesouvá od těžby uhlí k cestovnímu ruchu, výzkumu a vývoji a rychle se globalizuje. Zdenka Sokolíčková zde žila v letech 2019 až 2021 a její výzkum odhalil příběh o konfliktu mezi udržitelností a hnacími silami politiky a ekonomiky na bohatém globálním Severu.
Délka: 90 min.