Zdeňka Voštová: Environmentální žal jako posel frustrace i naděje

Zdeňka Voštová: Environmental Grief As a Bearer of Frustration and Hope

Adaptaceworkshop
O stavu klimatu víte vše, zprávy o tajících ledovcích už Vás nepřekvapují a teď to na Vás vše dopadlo i emočně. Data a fakta mohou působit děsivě, ale pocity jsou ještě tísnivější: Jak s nimi žít dál?
Strach, smutek, bezmoc, vztek, pocity viny: To vše jsou pocity, které mohou prožívat lidé trpící environmentálním žalem a úzkostí. Co je environmentální žal, jak rezonuje českou společností, jak žalem dobře projít a najít v sobě naději? Workshopem provede psychoterapeutka a mediátorka Zdeňka Voštová.
Délka: 90 min.