O workshopu

Camp 4Science je unikátní vzdělávací workshop pro filmaře zaměřující se na popularizaci vědy skrze vědecký a faktuální dokument.

Dokumenty s vědeckou tematikou používají specifický styl vypravování, které často zahrnují přítomnost prezentéra (tzv. „host“) nebo různé typy animace. Díky těmto prostředkům vyprávění jsou filmaři schopni vysvětlovat složité vědecké fenomény. Vědecký dokument rovněž vyžaduje zvláštní přístup, co se týče vlastní filmové produkce, financování a rešerší problematiky, kterou dokument zkoumá. V evropském kontextu mají televize vyčleněné ve svém programu speciální „science sloty“ a řeší své specifické problémy, kterými se rovněž workshop zabývá.

Každý rok se tréninkový a vzdělávací program zaměřuje na rozvoj a financování vědeckých dokumentárních filmů s důrazem na tvorbu ve střední a východní Evropě. S pomocí zkušených tutorů ze zahraničí budou moci režiséři a producenti vypracovat a rozvinout své filmařské techniky, téma, způsoby a styly vyprávění a vizuální podobu svého vědeckého filmu. Workshop se rovněž zabývá a dává důraz na alternativní financování, specializované trhy a distribuční kanály.

Program zahrnuje interaktivní skupinové schůzky, individuální setkání s tutory a dalšími experty, tematická setkání (animace, vyprávěcí postupy, interakce s publiky, financování, apod.), případové studie úspěšných vědeckých filmů a prezentace filmů bývalých účastníků Camp 4Science. Poslední den workshopu je vyhrazen prezentaci (tzv. pitchingu) projektů před broadcastery ze zahraničí, experty a zástupci festivalů.

Hlavním cílem projektu je vytvořit mezinárodní partnerskou síť institucí popularizujících vědu a to především pomocí audiovizuálních prostředků, tedy televizních a filmových produkcí, festivalů, vědeckých muzeí či univerzit a jejich audiovizuálních center. Ideálním přínosem networkingu má být sdílení zkušeností, posílení interakce vědecké oblasti a audiovizuálního průmyslu, prosazení vědy jako důležitého společenského tématu a v neposlední řadě i upozornění na potenciál vědeckého filmu a televizních formátů pro výuku i komunikaci vědy.