Poroty (historie)

Festival AFO má celkem 4 poroty sestávající z předních filmových tvůrců, vědců a vědkyň či zástupců významných filmových nebo vědeckých institucí. Studentskou porotu tvoří vždy jeden zástupce za každou fakultu Univerzity Palackého.

Porota mezinárodní soutěže, 2019

Paul Lewis (Kanada)

Paul Lewis je prezidentem Světového kongresu vědeckých a dokumentárních producentů s více než třicetiletou praxí v oblasti vysílání a televizní produkce. V současnosti rovněž řídí strategický rozvoj v cenami ověnčené produkční společnosti Great Pacific Media, která proslula mistrovským vypravěčstvím a publicistikou. Jako prezident a generální ředitel Discovery Canada se Paul osobně podílel na tvorbě a zadávání tisíce hodin ambiciózních a úspěšných dokumentaristických pořadů pro televizi a internet, včetně světově prvního vědeckého deníku. Jeho televizní karié- ra začala v 80. letech v CBS, kde pracoval jako redaktor v sekci zpravodajství.


Christoph Krachten (Německo)

Christoph Krachten pracoval pro téměř všechny televizní stanice v Německu. Je jedním z nejznámějších německých youtuberů, který produkuje a zároveň moderuje YouTube kanál Clixoom. Založil VideoDays a je jedním ze zakladatelů prvního německého YouTube kanálu Mediakraft Networks, jedné z nejúspěšnějších společností, která produkuje a vydává online audiovizuální obsah. Dnes spolupracuje s úspěšnými youtubery jako LiDiRo, Simon Will nebo Datteltäter a vysílacími stanicemi ARD nebo ZDF. Dále působí jako poradce pro společnosti a instituce v oblasti online video obsahu, je členem novinářské komise Německé biskupské konference a stojí za nejúspěšnější německou sítí YouTube kanálů.


Alison Leigh (Austrálie)

Jsem poradkyní Světového kongresu vědeckých a dokumentárních producentů, který pod mým předchozím vedením získal reputaci události světového významu, na které se diskutují progresivní témata a nejnovější trendy v oblasti dokumentární tvorby. Dříve jsem byla vedoucí vědecké sekce australské ABC TV. V současné době pracuji na částečný úvazek jako výkonná producentka a autorka pro Muzeum australské demokracie v Canbeře. Také spolupracuji se začínajícími producenty, kterým nabízím komplexní redaktorské a scenáristické služby.


Janet Tobias (USA)

Janet Tobias je vítězkou televizních cen Emmy. Svou kariéru začala v pořadu 60 Minutes stanice CBS a nakonec se usadila ve společnosti PBS. Zde vytvořila a produkovala program Life 360, který obdržel cenu Emmy. Její filmový de- but z roku 2012, dokumentární film No Place on Earth, měl premiéru na festivalu TIFF. Její poslední celovečerní dokument, Unseen Enemy, byl představen na mezinárodním filmovém festivalu v Kodani a Pekingu a byl vysílán na pěti kontinentech v devíti jazycích. Film byl rovněž promítán na #AFO53. Tobias také působí jako odborná asistentka medicíny na Icahn School of Medicine v Mount Sinai a je rovněž výzkumnou pracovnicí na katedře globálního veřejného zdraví na NYU.


Markéta Štinglová (Česká republika)

Po absolvování Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) se Markéta stala výkonnou producentkou ve společnosti K2. Od roku 2001 pracuje na různých pracovních pozicích pro Českou televizi. V současné době pracuje jako manažerka Centra mezinárodních programových projektů a je zodpovědná za mezinárodní spolupráci napříč žánry. Markéta se také podílí na mezinárodních koprodukčních a pitchingových fórech a příležitostně je také členkou festivalových porot, kde zastupuje Českou televizi (International Emmy Awards, Rose d’Or, Banff Festival atd.). V roce 2016 byla zvolena do předsednictva Eurovision Documentary Experts Group a od roku 2017 byla také členkou Eurovision Science & Knowledge Experts Group Bureau.

Porota česko-slovenské soutěže, 2019

Pavel Doleček

V rámci Ministerstva školství, mládeže a tělo- výchovy České republiky zastává Pavel Doleček funkci pověřeného náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Zprvu na MŠMT působil na pozici vedoucího oddělení koncepčního odboru vysokých škol. Poté působil na pozici zástupce náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. V rámci sou- časné i předchozích pozic se podílel na koncepci a realizaci vysokoškolské a vědní politiky státu v gesci ministerstva. Mimo tyto funkce je aktivním členem řady odborných poradních orgánů, rad a výborů, jako je například Akademický sněm AV ČR, či předsedou Dozorčí rady CSVŠ.


Patrizia Mancini

Profesionálním zaměřením Patrizie Mancini je divadlo a dabing. Pracovala v oddělení služeb ve francouzské obchodní společnosti Wide House, která se zaměřuje na dokumentární filmy. Na konci roku 2012 nastoupila na pozici asistentky prodeje Anaïs Clanet, generální ředitelky společnosti Wide House, a to hned na několika trzích a festivalech. Poté povýšila na pozici vedoucí prodeje. Pracovala také u italské obchodní společnosti Slingshot Films a spolupracovala s Manuelou Buono v oddělení prodeje a nákupu. Na konci roku 2017 se stala členkou týmu Sunny Side of the Doc jako vedoucí mezinárodního rozvoje a je odpovědná za mezinárodní producenty, distributory, činitele a partnery na trhu.


Jiří Dušek

Aktivní pozorovatel noční oblohy, “dopisovatel” o noční obloze, internetový novinář a tvůrce řady představení v brněnském planetáriu. Nyní především manažer. Roku 1996 dokončil magisterské studium odborné fyziky na Masarykově univerzitě, v roce 2002 tamtéž ukončil doktorské studium se zaměřením na staré, tzv. uhlíkové hvězdy. V současné době pracuje jako ředitel Hvězdárny a planetária Brno. Spolu s týmem šikovných spolupracovníků se mu podařilo postavit novou budovu a instalovat digitální planetárium, které je jedním z nejnavštěvovanějších ve střední Evropě.


Petr Salaba

Český dokumentární režisér Petr Salaba v sou- časné době dokončuje studia na Katedře dokumentární tvorby na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 2018 vyhrál jeho dokumentární esej s netradičním názvem IIIIIIIIIIIII, jenž reflektuje problémy s autokracií strojů, Cenu za nejlepší český a slovenský populárně-vědecký film na mezinárodním festivalu AFO. V současnosti vyvíjí s producentem Radimem Procházkou dokumentární počítačovou hru Malaria 1983.


Petra Vejvodová

Petra Vejvodová působí jako odborná asistentka a vedoucí Bezpečnostních a strategických studií na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje na problematiku extremismu, radikalismu, informační války, propagandy a dezinformací. Kromě řady odborných publikací je také spoluautorkou Nejlepší knihy o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! (Albatros Media, 2018) a je mentorkou studentského projektu Fakescape.

Porota soutěže krátkých filmů, 2019

Naomi Adachi

Herečka, moderátorka, modelka a gamerka s japonskými kořeny. Herectví vystudovala na konzervatoři v Praze i přes varování, že si se svým původem v Čechách moc nezahraje. To ji však ne- zastavilo a nyní moderuje již 5 let, mimo jiné pořad o videohrách v České televizi. Propojuje tak své dvě největší vášně. Úspěšně se věnuje také modelingu, letos šla již po třetí Prague Fashion Week a stala se tváří několika kampaní. Snaží se tak bořit klasický pohled na krásu. „Díky dokumentu jsem prakticky naživu!“ směje se. Její japonský otec je totiž kameraman a rodiče se poznali při natáčení dokumentu o libereckém divadle.


Thomas Beachdel

Thomas Beachdel působí jako odborný asistent historie umění a architektury na Hostos College při City University v New Yorku (CUNY). Ve své akademické práci se zaměřuje především na es- tetiku a ideologii krajiny v období 17.–19. století. Jako kurátor, učitel a kritik se také aktivně zabývá i současným uměním. Jeho aktuální knižní projekt má pracovní název Trosky, zříceniny a sopky: Vizuální kultura vznešeného v dlouhém osmnáctém století. Jeho článek Vizionářská změna v úhlu pohledu: Bathos Williama Hogartha, Vznešeno Edmunda Burkea, a Konec krásy lze nalézt v letošním vydání časopisu British Art Journal. Nakladatelství Paradigm pak na jaře 2019 vydá jeho knihu Marie Tomanová: Mladý Američan.


Daniel Te Lindert

Jako kreativní ředitel největší nezávislé agentury v Nizozemsku N=5 si myslím, že tvůrčí dílo může mít jakoukoliv podobu. Je to právě naše nezávislost, která nám umožňuje plně se věnovat kreativním a inovativním nápadům. Díky využívání kulturních poznatků v rámci naší práce můžeme pro naše klienty vytvořit díla, kampaně či produkty, které reagují na měnící se chování a přizpůsobují se nové době. Nic není nemožné. Věříme, že kvalitní (filmové) řemeslo, vyprávění příběhů a design hrají v tvůrčí práci vždy zásadní roli.


Gabo Arora

Gabo Arora je umělec, zakladatel a kreativní ředitel společnosti LightShed. Toto výzkumné studio se zaměřuje na nové technologie a vyprávěcí strategie a spolupracuje s průkopníky a podnikateli v čele inovací v oblastech VR, AR a AI. Gabo je také profesorem na Univerzitě Johnse Hopkinse, kde působí jako ředitel nového programu a laboratoře využívající imerzní vyprávění a inovativní technologie (ISET). Ve své práci se zaměřuje na způsob, jak prostřednictvím nových technologií komunikovat společenská témata. Jeho VR zážitek Clouds Over Sidra, který byl vytvořen ve spolupráci s UNICEF, se stal globálně nejrozšířenějším a nejsledovanějším VR filmem se společenským dopadem.


Tom Millen

Tom Millen je režisér ze studia Crossover Labs. Je kurátorem imerzivního vyprávění a kurátorem VR programů pro celou škálu mezinárodních festivalů, jako jsou CPH:DOX, Mezinárodní filmový festival v Bergenu, Silbersalz Festival, Adelaide Fringe Festival a Mezinárodní filmový festival v Indii. Tom také pracuje jako producent digitálních děl a jako mentor v různých laboratořích a vzdělávacích programech Crossoveru.