SOUTĚŽ 2020

Přihlašování soutěžních snímků pro AFO55 bylo ukončeno! Přihlásit se mohl jakýkoliv vědecký dokument, který byl dokončen v roce 2018/2019/2020. Vítěz hlavní soutěže, kterého vybere odborná porota, obdrží 2000 EUR.

V rámci soutěžního festivalového výběru tvůrcům a producentům nestavíme žádné zdi a hranice při volbě žánru nebo tématu, audiovizuální formy a obsahu. Velká filmová plátna během AFO pravidelně patří jak celovečerním faktuálním snímkům s humanitní, sociální či přírodovědnou tematikou, tak televizní tvorbě, krátkometrážním online dokumentům nebo velkorysým produkcím zachycujícím živelnost divoké přírody.

 

Populárně-vědecký film obecně podle nás představuje výsledky systematického pozorování a zkoumání světa v nás a kolem nás. Za populárně-vědecké považujeme i ty filmy, které se soustřeďují na vědce a vědkyně jakožto profesionály nebo osobnosti. Stejně tak v centru zájmu snímku může stát věda samotná coby instituce a pevná součást naší společnosti, včetně jejích etických hranic, metod a postupů.

Soutěžní výběr 2020 
Nejlepší mezinárodní populárně-vědecký dokumentární film

Nejlepší česko-slovenský populárně-vědecký dokumentární film

Nejlepší krátký populárně-vědecký film