David Píša

Čeští hosté a hostky

Vědecký pracovník na oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR, který se mimo svoji vědeckou činnost zaměřenou na výzkum plazmových a radiových vln ve sluneční soustavě věnuje také pozemní podpoře vlnových analyzátorů na evropských sondách Solar Orbiter a JUICE. Aktivně popularizuje výzkum sluneční soustavy a dalších vědeckých oborů skrze projekt Science to Go!