David Píša

Čeští hosté a hostky

David Píša je vědeckým pracovníkem oddělení kosmické fyziky na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. V rámci své práce se věnuje analýze radiových a plazmových vln v meziplanetárním prostoru a v blízkosti planet Sluneční soustavy.

Pro svoji práci využívá data z vědeckých sond, především těch které nesou české přístroje. Je současně i neúnavným popularizátorem výzkumu vesmíru. Pro popularizaci svého oboru a dalších zákoutí vědy založil s přáteli projekt Science to Go.