Martin Golec

Čeští hosté a hostky

Mgr. Martin Golec, Ph.D. je specialistou na dobu halštatskou, tj. starší dobu železnou a od roku 2014 působí na Katedře historie Univerzity Palackého.

Dlouhodobě provádí výzkum a publikuje odborné články a monografie s touto tématikou. Je specialistou na centrální pohřební svatyni v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu, která se stala dominantním centrem celé epochy s abnormálním zastoupením elit.

Zdroj foto: A15