Zuzana Golec Mírová

Čeští hosté a hostky

Mgr. Zuzana Golec Mírová je specialistkou na dobu halštatskou a od roku 2019 je studentem Ph.D. programu na Univerzitě Karlově.

Zaměřuje se na společnost, zejména elit této epochy. Publikovala odborné výstupy s tématikou koní a vozů v celoevropském měřítku. Podílí se na výzkumu centrální svatyně v jeskyni Býčí skála.