Dr. Ramana Athreya

Zahraniční hosté a hostky

Ramana Athreya působí na fakultě fyziky a biologie Indického institutu pro vědecké vzdělávání a výzkum (IISER) v Pune.

Dr. Athreya získal doktorát z radioastronomie v Národním centru pro radioastrofyziku (NCRA) Tata Institute of Fundamental Research (TIFR).

Následně pracoval jako postdoktorand na Astrofyzikálním ústavu v Paříži a na Evropské Jižní observatoři v Chile. V roce 2003 se pak vrátil do NCRA jako pedagog. V roce 2003 také zahájil projekt Eaglenest Biodiversity v Eaglenest Wildlife Sanctuary v Arunáčalpradéši. Arunáčal v severovýchodní Indii je jednou z nejrozmanitějších oblastí světa, společně s Andami a Amazonií.

Ve spolupráci s domorodou komunitou Bugunů vyvinul model ochrany přírody založený na motivaci úsilí místní komunity prostřednictvím ekologicky šetrných způsobů obživy. Ramana také v roce 2006 objevil a popsal pro vědu zcela nový ptačí druh – bugunskou lichokopytnici. Byl to první takový druh objevený po získání nezávislosti Indie. Pojmenoval ji podle národa Bugunů a stala se maskotem jejich ochranářských snah.

Bugunové vyčlenili 32 kilometrů čtverečních svého lesa jako zákonem chráněnou rezervaci, aby zachovali biologickou rozmanitost oblasti, zejména bugunskou liočiolu. Astronomové spolupracující s Athreyou studují algoritmy zobrazování v radioastronomii, rádiové emise z kup galaxií a aktivní galaktická jádra. Jeho výzkumná skupina v oblasti ekologie se skládá z doktorandů studujících můry, mravence, žáby, ptáky atd. Jeho osobní úsilí je zaměřeno na integraci ochrany biodiverzity, obživy lesních komunit a akademického výzkumu v oblasti ekologie tak, aby se všechny tyto oblasti dlouhodobě a soběstačně podporovaly. Tento projekt ochrany přírody dosáhl značného úspěchu a uznání veřejnosti.

Mimo jiné obdržel Whitley Award (Velká Británie; 2011), Sanctuary Asia Wildlife Service Award (Indie; 2022), Worldwide Fund for Nature (Indie, 2007) a India Biodiversity Award (UNDP-Govt of India, 2018).