Esther Elmholt

Zahraniční hosté a hostky, Porota soutěže krátkých filmů

Režisérka dokumentu After Nature uvede film a zúčastní se debaty po filmu. 

Film představuje  perspektivy expertů na ekologii, evoluci nebo biodiverzitu a také pohled umělce na tuto problematiku. Jakými změnami prošla příroda za posledních několik set let? Jaký vliv má zemědělství a život ve městech na biologickou rozmanitost, vývoj živočichů a rostlin, jež se tomuto prostředí přizpůsobují? Můžeme ještě s využitím moderních technologií vrátit krajině její dřívější stav? I když odpovědi na některé z těchto otázek mohou být deprimující, film přibližuje nové a nadějeplné odpovědi na výzvy současného stavu životního prostředí.