Oldřich Sklenář

Čeští hosté a hostky

Analytik  Výzkumného centra AMO, kde je členem klimatického týmu.Zároveň externě spolupracuje s Fakta o klimatu. Zabývá se problematikou energetiky, transformací českého energetického sektoru a produkce skleníkových plynů.