Chronos

Programová sekce Chronos si svůj název vypůjčila ze starořecké filozofie, kde se používal pro personifikaci času.

V tomto kontextu Chronos představuje čas jednak z hlediska fyziky a přírodních oborů pokoušejících se o jeho objektivní měření a vysvětlení a druhak jako subjektivní prožívání, které plyne, ať už jsme v práci, ve škole, ať už se bavíme nebo se nudíme. V dnešní zrychlené společnosti jsme až příliš dobře obeznámeni s psychologickým prožíváním času. Jsme bombardováni podněty, informacemi a požadavky, které v nás vyvolávají pocit, že nikdy nemáme dost času na to, abychom vše stihli. Toto neúprosné tempo může být vyčerpávající. Někdo zapomene vyzvednout děti ze školy, někomu uschne bonsai, kterou nechal na slunci moc dlouho, někdo (tak jako host sekce astronom Chris Impey) se začne zajímat, kdy už tohle všechno skončí. Začátky a konce fyzických procesů od nejmenších po největší budou mít v sekci výsadní místo a dotkneme se jak počátku života na Zemi tak i smrti nám známého vesmíru. Co se filmové látky týče, budeme moci nabídnout skryté poklady napříč moderními dějinami dokumentu. Čas najdeme na Particle Fever Marka Levinsona, Sans Soleil Chrise Markera, Chronos Rona Frickeho, nebo Examined Life Astry Taylor.

DENNÍ PROGRAM