Sound Is Science

Dokumentární filmy věnující se zvukové složce ve filmovém díle či eko-akustice, zkoumající také například oblast field recordingu a zvukové krajiny.