AFO Junior 2022

Popularizace vědy je popularizací také proto, že vědecké poznatky může zprostředkovat i dětským divákům. Od toho máme sekci AFO Junior, která nejen skrze filmy, ale také workshopy a další aktivity zapojuje do programu ty nejmenší.

AFO Junior je sekce věnovaná dětem a mládeži, která spojuje vědu s filmovým médiem různými zajímavými a interaktivními způsoby.

Zážitek jedinečné atmosféry, která je AFO festivalu připisována, chceme přenést i na mladší návštěvníky, kterým je vědecká zvědavost, objevování a vášeň při poznávání světa vlastní. Témata, která náš festival řeší, jsou dětem často blízké, ale ne vždy mají prostor je poznávat zajímavým způsobem, protože jsou věnována staršímu publiku. Proto jsme se rozhodli vytvořit program, který je vítá a dává jim potřebný prostor pro poznání.

Během festivalu AFO Junior nabídne několik dopoledních projekcí pro školy a zároveň i snímky pro rodiny s dětmi. V Pevnosti Poznání bude v odpoledních hodinách připraven program v podobě zábavných a kreativních workshopů.

AFO JUNIOR V DENNÍM PROGRAMU ZDE