Resilience

Sekce Resilience nás zavede do labyrintu současných krizí a nabídne nové pohledy na komplexitu současného světa. Jak přijmout nejistotu a adaptovat se na nové výzvy? Přidejte se k diskuzi a hledejme společně cesty k udržitelné budoucnosti.

Narůstající komplexita a provázanost krizí, kterým současná společnost čelí, vybízí k redefinici odolnosti. Odolnost – resilience – v dnešním kontextu odmítá tendenci navracet se do předešlého stavu, ale zavádí schopnost kolektivně se adaptovat a přijmout nejistotu jako novou konstantu. Klimatická krize i dramatický pokles biodiverzity se již dnes projevují v prakticky každé oblasti našich životů. A máme-li být připraveni na nadcházející výzvy, je nutné témata rámovat v souvislostech a vzájemných vazbách klimatu, biodiverzity, sociálních i mocenských nerovností. Sekce Resilience jednotlivé body propleteného labyrintu polykrize propojuje a pokládá si otázky, které nabízí nové směry uvažování a snaží se přinést kapku naděje založené na akci i konstruktivní společenské debatě.