Martin Jůza, Johana Burešová: How do you send a hamster into space and obey the laws of physics? / Martin Jůza, Johana Burešová: Jak poslat křečka do vesmíru a dodržet u toho fyzikální zákony?