Udržitelnost festivalu

Jedním ze základních pilířů vědy je schopnost klást si otázky. Současná globální krize životního prostředí motivuje každého z nás – festivaly nevyjímaje – přehodnotit zažité normy a způsoby, jakými jsme fungovali doposud. Uvědomujeme si nejen velkou odpovědnost, ale i potenciál, který je s organizací velkých eventů spojen. V průběhu přípravy i samotného festivalu tak pracujeme na tom, abychom nejen eliminovali možné negativní dopady akce, ale také iniciovali pozitivní změnu zaručující lepší budoucnost planety i jejích obyvatel.

Program

Jak soutěžní, tak nesoutěžní program festivalu každoročně akcentuje témata související se současnými environmentálními výzvami i možnostmi, jak jim čelit. Filmy, přednášky, workshopy i procházky každoročně přináší podněty z blízkých i dalekých krajin. Programem se snažíme vytvořit prostor pro objevování nových cest i celospolečenskou diskuzi o zažitých normalitách. Festival při výběru filmařů a členů poroty dbá na genderovou vyváženost a akcentuje potřebu intersekcionálního přístupu, který zohledňuje otázky dekolonizace a globálních nerovností.

Komunita

Ekologická udržitelnost jde ruku v ruce s tou sociální. Věříme, že věda by měla být dostupná pro všechny a může poskytnout potřebné komunikační mosty napříč generacemi i sociálními skupinami. Zpřístupnění festivalu co nejširšímu publiku je možné díky festivalové akreditaci, která je pro návštěvníky festivalu zdarma.

Dlouhodobě si uvědomujeme, jakou roli může festival hrát v rámci lokální komunity, města Olomouce a jeho širokého okolí. Tak jako v minulých letech se AFO snaží fungovat jako platforma a podium pro místní iniciativy a aktéry, kteří se zasazují o rozvoj a ochranu území a světa, jehož jsme součástí. Mezi hosty festivalu tak v minulosti nebyli pouze vědci a výzkumníci Univerzity Palackého, s níž AFO úzce spolupracuje, ale také zástupci místního ekozemědělství či environmentálních neziskovek.

Merch

Ročníkový festivalový merchandise se vyrábí v limitovaném množství z upcyklovaných starých materiálů, které byly v minulosti využívány ke zpracování vizuální identity festivalu (bannery, fotostěna, výzdoba festivalového centra). Na výrobě spolupracujeme již několik ročníků s lokálními českými firmami a návrháři, jako je olomoucká KattyPop. Tímto způsobem eliminujeme vznik odpadu a usilujeme o cirkularitu provozu festivalu.

Dále vyrábíme i nadročníkový merchandise s nejvyšší kvalitou biotextilu GOTS certifikace. Užitý design a prvky jsou speciálně vytvořeny tak, aby se mohly používat napříč následujícími ročníky. Obecně se tedy snažíme o výrobu udržitelné módní kolekce, která svou nadčasovostí a zpracováním zaručuje dlouhodobé využití a radost.

Tiskoviny a akreditace

Každý rok omezujeme množství tiskovin, které festival vyprodukuje. Veškerý program i potřebné informace se snažíme předávat primárně digitální formou, ať už skrze naše sociální sítě, či webové stránky. Také jsme nahradili papírové hlasování v divácké soutěži hlasováním elektronickým. Nově jsme dále spojili festivalový katalog a brožuru v jeden produkt – programový katalog, který bude symbolicky zpoplatněn a také tištěn jen v nejnutnějším počtu, a nestane se tak, že ho návštěvník po jednom použití zahodí. Akreditace mohou návštěvníci festivalu využít opakovaně napříč ročníky, čímž redukujeme zbytečnou produkci i odpad spojený s jejich výrobou.

Doprava 

Šetrnost vůči planetě začíná již při samotné cestě na festival. Díky pečlivému plánování, které festivalu předchází, se nám dlouhodobě daří eliminovat jízdy autem na delší vzdálenosti a redukovat počet produkčních jízd. Nezanedbatelnou proměnou je i doprava hostů, kteří se do Olomouce vydávají a které podporujeme v „zelenějších“ formách cestování, tedy vlaky či autobusy. K tomu nám dopomáhá partnerství s ČD v rámci České republiky, v lokálním kontextu také s olomouckými taxi službami, univerzitní dopravou či společností Tesla a jejich elektromobily.

Pro dopravu po Olomouci využíváme spolupráce se sdílenými koly Nextbike, která návštěvníkům během festivalu zajišťuje po uplatnění speciálního kódu prvních 15 minut zdarma.

Catering

Catering, který zahrnuje festivalové rauty a občerstvení, stejně jako catering pro štáb, je složen výhradně z vegetariánské a veganské stravy. Každý rok navazujeme spolupráci s místními dodavateli a firmami, které pak festivalu dodávají lokální suroviny, od čerstvé zeleniny na štábní catering a rauty po festivalovou kávu, pivo, víno a gin. Touto cestou festival snižuje emise spojené s produkcí a dopravou potravin a zároveň podporuje lokální ekonomiku. V neposlední řadě skrz plánování cateringu dlouho dopředu předcházíme riziku potravinového odpadu. Když přece jenom nějaké zbytky vyprodukujeme, putují na nedalekou farmu pro místní zvířata.

Odpadové hospodářství

Produkci odpadu se primárně snažíme předcházet. V rámci přípravy festivalu vždy hledáme možnosti, jak si potřebné věci vypůjčit raději než zakoupit, v případě, že taková příležitost není, tak vždy vyhledáváme možnosti, které omezí risk vzniku odpadu. Na všech festivalových místech jsou zároveň přítomny třídicí koše a během večerních programů jsou po ruce i vratné kelímky.

Konzultantka environmentální strategie

Festival se tématu udržitelnosti, přírody a životního prostředí věnuje kontinuálně již déle než deset let. V roce 2021 se však festival rozhodl jít cestou koncepčního plánování a za tímto účelem vytvořil pozici konzultantky environmentální strategie. Tu v současnosti zastává Anna Tabášková, která vypomáhá s celkovou koncepcí festivalové udržitelnosti a v případě dilemat nevyhnutelně spojených s festivalovou produkcí s ohledem na přírodu funguje jako jeho poradní orgán.

Co nás čeká a nad čím si lámeme hlavu

Nechceme předstírat, že děláme vše správně a že všechny otázky udržitelnosti jsou nám jasné, a barvit věci na zeleno. Udržitelnost festivalu je oblast, ve které se často nesetkáme s jednoznačně správnou odpovědí, a perfektně udržitelný festival v tomto smyslu neexistuje. Dva aspekty festivalové produkce, které vnímáme v tomto světle, jsou především energie potřebné k provozu filmového festivalu a možnosti měření ekologických, ekonomických i sociálních dopadů festivalu. I za účelem nasbírání tipů, zkušeností a know-how v současnosti pracujeme na hlubším provázání a spolupráci s dalšími environmentálně smýšlejícími festivaly.

Jak se můžete zapojit vy?

V mnoha se to lépe táhne! Jsme rádi za každého, kdo se rozhodne přidat se k našemu úsilí dělat festival a jeho dopad co „nejzelenější“. A možností je spousta:

  • můžete nahradit živočišné pokrmy rostlinnou stravou
  • použít svou láhev s vodou a pokud možno pít vodu z kohoutku
  • dorazit jinak než osobním automobilem

Doprava návštěvníků na festival je nezanedbatelným faktorem, který ovlivňuje jeho celkový dopad na životní prostředí. Proto, máte-li tu možnost, vydejte se k nám třeba vlakem, autobusem, využijte blablacar či se domluvte na spolujízdě ve facebookové skupině.

V širším smyslu doufáme, že AFO kromě jednotlivých projevů udržitelného chování inspiruje i kolektivní změnu. Že zaseje semínko zvědavosti a odvahy ptát se na otázky, které určují budoucnost naší planety. Chcete-li se přidat k naší snaze o „zelenější“ budoucnost, nenechte příběhy, otázky a témata, se kterými se během festivalu setkáte za dveřmi filmových sálů a sdílejte je dál. I povídání s kamarádkou, kolegou či rodinou nad kávou může způsobit nezanedbatelnou změnu! 🙂 K tomuto tématu doporučujeme TED Talk Dr. Ayany Elizabeth Johnson.

Zajímá nás Váš názor! Napadá Vás, co bychom v oblasti udržitelnosti mohli na AFO zlepšit, posunout se vpřed? Chcete s námi spolupracovat na zelenější budoucnosti festivalu? Za každý podnět budeme vděční na tabaskova@afo.cz