Camp 4SCIENCE

Camp 4Science je vzdělávací a networkingová akce pro filmaře zaměřená na vývoj vědeckých dokumentárních projektů. Vybraní účastníci budou mít příležitost setkat se zkušenými mezinárodními mentory, kteří je budou provázet a pomáhat jim s jejich filmovými projekty. Program probíhá v angličtině.

Vědecké dokumentární filmy používají jedinečný způsob vyprávění, často zahrnující moderátora nebo různé animační nástroje, které pomáhají vysvětlovat složité vědecké jevy. Vyžadují jedinečný výzkumný přístup k tématům, které dokument představuje, a zejména k plánování výroby a financování těchto filmových projektů. V rámci Campu se proto účastníci soustředí na zdokonalení jejich příběhu, vizuálního stylu, filmových technik, témat, produkce a distribuční strategie. Rovněž prozkoumají specifičnost mezinárodního trhu s vědeckými filmy, tematické televizní sloty, alternativní finanční zdroje a distribuci. Kromě toho mají účastníci jedinečnou šanci získat důležité kontakty v oblasti vědy a filmového průmyslu.

Kdo se může přihlásit?

Camp 4 Science je zaměřen na producenty a režiséry, kteří pracují na svých dokumentárních projektech ve fázi vývoje, produkce nebo postprodukce. Vítáme účastníky, kteří mají zkušenosti s produkcí dokumentárních filmů a jsou ochotni se dozvědět více o různých způsobech přístupu k vědě. Rovněž se mohou přihlásit účastníci s vědeckým zázemím a / nebo zkušenostmi z vědecké komunikace, kteří by se chtěli naučit, jak prezentovat svůj výzkum veřejnosti prostřednictvím dokumentárního filmu.
Podporujeme širokou škálu projektů s různými vědeckými aspekty. Od projektů zaměřených na nejnovější špičkový vědecký výzkum zaměřený na široké publikum až po vysoce umělecké filmy s vědeckými prvky. Jsme otevřeni tématům, jako jsou portréty vědců, wildlife, historická témata s vědeckým úhlem pohledu nebo vzdělávací série pro děti. Přihlásit se mohou projekty zabývající se jakoukoli oblastí lidských znalostí a výzkumu (od filozofie po vědy o živé přírodě).
Jsme otevřeni celovečerním filmům, formátům nebo seriálům TV 52, stejně jako projektům s online a herním potenciálem. Pro aktivní účast v programu bude vybráno šest projektů. Camp 4Science také nabídne čtyřem vybraným projektům možnost zúčastnit se jako pozorovatelé.

 

CO NABÍZÍ CAMP 4SCIENCE?

  • tematické skupinové diskuze a individuální konzultace s renomovanými mezinárodními mentory zaměřené na obecné otázky týkající se projektu (hlavní téma, výzkum, psaní scénářů, přístup k postavám a klíčovým vědeckým zdrojům, vyprávění, vizuální styl, produkční strategie, financování a distribuční strategie, techniky prezentace a ptichingu)
  • čas a prostor věnovaný vypracování projektů (1 pager a trailer / teaser)
  • případové studie a relace mapující nejnovější trendy, jedinečné přístupy a současnou situaci produkce vědeckého filmu
  • navazující setkání ve formát one-on-one

PŘIHLÁSIT SE

KONTAKTY

Kontaktní e-mail: camp@afo.cz
Ivana Formanová / vedoucí 4Science: formanova@afo.cz
Tereza Píchová / Camp 4Science Coordinator: pichova@afo.cz
Neváhejte nás kontaktovat ohledně otázek týkajících se vašeho projektu nebo procesu podávání žádostí nebo ohledně otázek týkajících se školení.