Camp 4Science

Co je Camp 4Science

Hlavní misí tréninkového a networkingového workshopu Camp 4Science je stimulovat produkci nových populárně-vědeckých projektů, vzdělávat autory a autorky populárně-vědeckých audiovizuálních děl, pomoci projektům ve vývoji dosáhnout dalšího stupně realizace a najít důležité propojení uvnitř dokumentárního průmyslu.

Workshopu se mohou účastnit nejen populárně-vědecké filmy, ale i série, VR nebo televizní formáty a nová média zaměřená na komunikaci vědeckých poznatků. Každoročně workshop podporuje vývoj (témata, vizuální přístup, produkce, finanční a distribuční strategie) široké škály projektů s vědeckou tematikou pod dohledem zkušených lektorů a lektorek. Od projektů zaměřených na nejnovější vědecký výzkum určených širokému publiku až po vysoce umělecké filmy s vědeckými prvky.

Workshop organizovaný festivalem AFO od roku 2013 nabízí také jedinečnou příležitost propojení audiovizuálních tvůrců a tvůrkyň s popularizátory vědy z řad předních vědců a akademiků z tuzemska i celého světa, a tím i lepší komunikaci vědeckých výzkumných úspěchů. To vše díky tomu, že workshop každoročně probíhá souběžně s festivalem AFO, který přitahuje pozornost mezinárodního AV populárně-vědeckého industry i špičkových expertů z oblasti vědy. Šestidenní workshop vyvrcholí veřejnými prezentacemi (pitchingem) projektů z celého světa na festivalu AFO. Během těchto prezentací mají týmy možnost prezentovat své projekty mezinárodním decision-makerům, zástupcům televizních stanic, festivalů, producentům a distributorům.

Pro koho je Camp 4Science

Program je zaměřen na producenty a režiséry, kteří pracují na svých dokumentárních projektech ve fázi vývoje. Vítáme účastníky, kteří mají zkušenosti s produkcí dokumentárních filmů a jsou ochotni dozvědět se více o různých způsobech přístupu ke komunikaci vědy. Rovněž se mohou přihlásit účastníci s vědeckým zázemím a/nebo zkušenostmi z vědecké komunikace, kteří by se chtěli naučit, jak prezentovat svůj výzkum veřejnosti prostřednictvím dokumentárního filmu.

Podporujeme širokou škálu projektů s různými vědeckými aspekty. Od projektů zaměřených na nejnovější špičkový vědecký výzkum a cílených na široké publikum až po vysoce umělecké filmy s vědeckými prvky. Jsme otevřeni tématům, jako jsou portréty vědců, wildlife, historická témata s vědeckým úhlem pohledu nebo vzdělávací série pro děti. Přihlásit se mohou projekty zabývající se jakoukoli oblastí lidských znalostí a výzkumu. Mezi vědecká témata v našem vnímání patří jak sociální vědy (filozofie, psychologie nebo antropologie aj. ), tak exaktní vědy (fyzika, biologie, geologie, astronomie ad.).

Jsme otevřeni celovečerním formátům, krátkým filmům i sériím, VR/AR a imerzivním projektům, TV filmům ve formátu 52’, stejně jako projektům s multimediálním a herním potenciálem. Pro aktivní účast v programu bude vybráno sedm projektů. Znalost a prezentace v anglickém jazyce je podmínkou.

Cena Sandbox za nejlepší pitch

Od roku 2023 díky spolupráci se Sandbox Films nabízíme projektům platformu, na které mohou při závěrečné prezentaci projektů (pitchingu) dostat Cenu Sandbox za nejlepší pitch v hodnotě 25 000 USD na další vývoj. Sandbox Films je produkční společnost nominovaná na Oscara a oceněná cenou Emmy, která se specializuje na kreativní a průkopnické dokumentární filmy vycházející z vědeckých myšlenek, jež obohacují společnost a kulturu. V roce 2023 v rámci spolupráce organizátoři workshopu předali třem nejlepším projektům prezentujícím na pitchingu Cenu Sandbox za nejlepší pitch 2023 v podobě finanční částky A Certain Civilization (25 000 USD), Ghost Dads (10 000 USD), Carbon Permanence (10 000 USD).

Mentoři AFO59

Jess Harrop

Jessica Harrop je držitelkou cen Emmy a Peabody Award za dokumentární filmy. Svou kariéru zasvětila popularizaci vědy prostřednictvím filmu. Je spoluzakladatelkou produkční společnosti Sandbox Films, kde působí jako vedoucí produkce a vývoje, podílí se tak na rozhodování o všech projektech a strategii společnosti. Je výkonnou producentkou dokumentárních filmů Sandbox Films – včetně na Oscara nominovaného filmu Erupce lásky, na Sundance oceněného snímku Všechno vidět, všude, na Emmy oceněného filmu Porozumění a dokumentu Ohnivé koule: Návštěvníci z temných světů, který režíroval Werner Herzog.

Ivo Bystřičan

Ivo Bystřičan (1980) je režisér, scenárista a dramaturg, absolvoval studia sociologie, sociální politiky a sociální práce, a dokumentární tvorby. Téměř dvě dekády se zabývá sociálními a environmentálními tématy. V celovečerním debutu Dál nic (2014) vyprávěl o odkazech stavby dálnice. Svým posledním filmem Neviditelné krajiny zvítězil na AFO58 a absolvoval turné po USA. Pro televizi realizoval dokumentární série Dějiny neposlušnosti o utváření environmentálního hnutí, Industrie o dějinách průmyslového kapitalismu nebo Česko na drogách o zneužívání drog státem.

Kumjana Novakova

Jako autorka se ve svém výzkumu pohybuje na pomezí kinematografie a současného videoartu a často zkoumá, jak se pohyblivé obrazy dotýkají identit, vzpomínek a kolektivního já. Její poslední film Silence of Reason, ve kterém sleduje zkušenosti žen s násilím za války v bývalé Jugoslávii, získal cenu za nejlepší dokumentární film na mezinárodním festivalu v Sarajevu a cenu za nejlepší režii dokumentárního filmu v sekci Envision na festivalu IDFA 2023.

Katerina Cizek

Katerina Cizek je významnou osobností na poli mezinárodních médií, která má více než 25 let zkušeností jako dokumentaristka, držitelka cen Peabody a Emmy, autorka, producentka a odbornice pracující s kolektivními procesy a novými technologiemi.

Hannah Critchlow

Dr. Hannah Critchlow je mezinárodně uznávaná neuroložka, moderátorka, autorka a členka Magdalene College na univerzitě v Cambridge. Je známá především tím, že demystifikuje lidský mozek a vystupuje v televizních a rozhlasových pořadech BBC, ABC a korejské televize, a to v pořadech Great Minds Series, Tomorrow’s World Live a BBC Radio 4’s Destiny and the Brain.

Adam Karásek

Adam spoluzaložil konzultační firmu Planet A Collective v roce 2021, kde pracuje jako Green Set Consultant. Úzce spolupracuje s významnými českými televizními stanicemi (TV Nova, Česká televize) a dalšími produkčními společnostmi (Total HelpArt T.H.A., Xova film, Beginner`s mind atd.). Adam vystudoval scenáristiku a režii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2016-2020 pracoval jako asistent režie nebo produkční pro řadu českých i zahraničních produkcí.

Klíčová data

DEADLINE PŘIHLÁŠKY: 7. února 2024
ZVEŘEJNĚNÍ SELEKCE PROJEKTŮ: březen 2024
DATA WORKSHOPU: 22. dubna – 28. dubna 2024

Program

Group Work

Úvodní společné setkání participantů a mentorů nabízí prostor pro vzájemnou zpětnou vazbu a sdílení zkušeností. Účastníci s mentory postupně probírají základní aspekty svých projektů, svůj záměr a také dosavadní postup ve vývoji.

Masterclass mentorů a odborníků

Mentoři se v případových studií vlastní praxe zaměřují na představení oblastí své expertízy. S ohledem na vybrané projekty jsou zdůrazněna témata autorství v populárně-vědeckém filmu, způsoby vyprávění a vizuální styl, možnosti financování, lokální i zahraniční koprodukce, zdokonalování dovedností v prezentaci před publikem, networking nebo inovace v marketingových a propagačních postupech.

One-on-one meetingy

Každý participant se setká s až 8 mentory a konzultanty. Mentoři se projektům věnují po celou dobu workshopu, s účastníky hledají řešení hlavních problémů ve vývoji a nabízí jim komplexní a odborné vedení od dramaturgické koncepce až po produkční a distribuční fázi. Mezinárodní konzultanti a další festivaloví hosté projektům pomáhají s dalšími částmi vývoje jako jsou práce na vědeckých rešerších, psaní scénáře nebo vedení rozhovorů a práce s protagonisty.

DOPROVODNÉ PŘEDNÁŠKY a DALŠÍ FESTIVALOVÝ PROGRAM

Camp nabízí také řadu doprovodných přednášek, která rozvíjí témata environmentálního a udržitelného natáčení nebo představují další případové studie děl bývalých účastníků projektu. Participanti se účastní též veřejného programu festivalu a navštěvují projekce vybraných filmů, s jejich tvůrci mají možnost diskutovat

NETWORKING

Networkingová setkání a bohatý doprovodný program na řadě atraktivních míst usnadňuje navázání budoucí spolupráce se světovými špičkami v oblasti populárně-vědeckého filmového průmyslu i vědy.

Závěrečné prezentace (pitching)

Veřejný pitching projektů je vrcholem Camp4Science. V prostorách unikátního venue barokní kaple účastníci představí odbornému publiku, producentům, distributorům, zástupcům vědeckých institucí i divákům festivalu projekty, na kterých pracovali. Po prezentaci následují individuální schůzky s vybranými hosty, kteří jednotlivé komentáře rozebírají s participanty podrobněji.

V případě dotazů kontaktujte:

Ivana Formanová
vedoucí Camp 4Science
formanova@afo.cz

Dominik Vontor
koordinátor Camp 4Science
vontor@afo.cz

Barbora Zůnová
koordinátorka Camp 4Science
camp@afo.cz