Camp 4SCIENCE

Camp 4Science je vzdělávací a networkingová akce pro filmaře zaměřená na vývoj vědeckých dokumentárních projektů. Vybraní účastníci budou mít příležitost setkat se zkušenými mezinárodními mentory, kteří je budou provázet a pomáhat jim s jejich projekty ve fázi vývoje. Camp 4Science nabízí účastníkům příležitost pod dohledem zkušených mezinárodních mentorů zdokonalovat své projekty,  pracovat na vytvoření jedinečného příběhu, vizuálního stylu, filmových technik, témat  a produkčních a distribučních strategií. Rovněž prozkoumají specifičnost mezinárodního trhu s vědeckými filmy, tematické televizní sloty, alternativní finanční zdroje a distribuci. Kromě toho mají účastníci jedinečnou šanci získat důležité kontakty v oblasti vědy a filmového průmyslu. Vrcholem workshopu je pitching projektů před publikem složeným ze zástupců festivalů, producentů, tvůrců a distributorů. Nejlépe hodnocený projekt Camp 4Science získá díky podpoře společnosti Sandbox Films  finanční odměnu 25 000 USD. Program probíhá v angličtině.

Kdo se může přihlásit?

Camp 4 Science je zaměřen na producenty a režiséry, kteří pracují na svých dokumentárních projektech ve fázi vývoje, produkce nebo postprodukce. Vítáme účastníky, kteří mají zkušenosti s produkcí dokumentárních filmů a jsou ochotni se dozvědět více o různých způsobech přístupu k vědě. Rovněž se mohou přihlásit účastníci s vědeckým zázemím a / nebo zkušenostmi z vědecké komunikace, kteří by se chtěli naučit, jak prezentovat svůj výzkum veřejnosti prostřednictvím dokumentárního filmu.

Podporujeme širokou škálu projektů s různými vědeckými aspekty. Od projektů zaměřených na nejnovější špičkový vědecký výzkum zaměřený na široké publikum až po vysoce umělecké filmy s vědeckými prvky. Jsme otevřeni tématům, jako jsou portréty vědců, wildlife, historická témata s vědeckým úhlem pohledu nebo vzdělávací série pro děti. Přihlásit se mohou projekty zabývající se jakoukoli oblastí lidských znalostí a výzkumu (od filozofie po vědy o živé přírodě).

Jsme otevřeni celovečerním formátům, krátkým filmům i sériím, VR/AR a imerzivním projektům, TV filmům ve formátu 52’, stejně jako projektům s multimediálním a herním potenciálem. Pro aktivní účast v programu bude vybráno šest projektů. Znalost a prezentace v anglickém jazyce je podmínkou.

Co nabízí Camp 4Science?

  • tematické skupinové diskuze a individuální konzultace s renomovanými mezinárodními mentory zaměřené na obecné otázky týkající se projektu (hlavní téma, výzkum, psaní scénářů, přístup k postavám a klíčovým vědeckým zdrojům, vyprávění, vizuální styl, produkční strategie, financování a distribuční strategie, techniky prezentace a ptichingu)
  • čas a prostor věnovaný vypracování projektů (1 pager a trailer / teaser)
  • případové studie a relace mapující nejnovější trendy, jedinečné přístupy a současnou situaci produkce vědeckého filmu
  • navazující setkání ve formát one-on-one meetingů
  • možnost pokrytí cestovních nákladů 
  • finanční odměna 25 000 USD pro nejlepší projekt

PŘIHLÁSIT SE

Neváhejte nás kdykoli kontaktovat ohledně otázek týkajících se vašeho projektu nebo procesu podávání přihlášky.

Kontakty

Kontaktní e-mail: camp@afo.cz

Ivana Formanová / vedoucí Camp 4Science: formanova@afo.cz
Dominik Vontor / Camp 4Science Coordinator: vontor@afo.cz
Barbora Zůnová / Camp 4Science Coordinator: camp@afo.cz