Camp 4SCIENCE

Camp 4Science je vzdělávací a networkingová akce pro filmaře zaměřená na vývoj vědeckých dokumentárních projektů. Vybraní účastníci budou mít příležitost setkat se zkušenými mezinárodními mentory, kteří je budou provázet a pomáhat jim s jejich projekty ve fázi vývoje. Camp 4Science nabízí účastníkům příležitost pod dohledem zkušených mezinárodních mentorů zdokonalovat své projekty,  pracovat na vytvoření jedinečného příběhu, vizuálního stylu, filmových technik, témat  a produkčních a distribučních strategií. Rovněž prozkoumají specifičnost mezinárodního trhu s vědeckými filmy, tematické televizní sloty, alternativní finanční zdroje a distribuci. Kromě toho mají účastníci jedinečnou šanci získat důležité kontakty v oblasti vědy a filmového průmyslu. Vrcholem workshopu je pitching projektů před publikem složeným ze zástupců festivalů, producentů, tvůrců a distributorů. Nejlépe hodnocený projekt Camp 4Science získá díky podpoře společnosti Sandbox Films  finanční odměnu 25 000 USD. Program probíhá v angličtině.

Kdo se může přihlásit?

Camp 4 Science je zaměřen na producenty a režiséry, kteří pracují na svých dokumentárních projektech ve fázi vývoje, produkce nebo postprodukce. Vítáme účastníky, kteří mají zkušenosti s produkcí dokumentárních filmů a jsou ochotni se dozvědět více o různých způsobech přístupu k vědě. Rovněž se mohou přihlásit účastníci s vědeckým zázemím a / nebo zkušenostmi z vědecké komunikace, kteří by se chtěli naučit, jak prezentovat svůj výzkum veřejnosti prostřednictvím dokumentárního filmu.

Podporujeme širokou škálu projektů s různými vědeckými aspekty. Od projektů zaměřených na nejnovější špičkový vědecký výzkum zaměřený na široké publikum až po vysoce umělecké filmy s vědeckými prvky. Jsme otevřeni tématům, jako jsou portréty vědců, wildlife, historická témata s vědeckým úhlem pohledu nebo vzdělávací série pro děti. Přihlásit se mohou projekty zabývající se jakoukoli oblastí lidských znalostí a výzkumu (od filozofie po vědy o živé přírodě).

Jsme otevřeni celovečerním formátům, krátkým filmům i sériím, VR/AR a imerzivním projektům, TV filmům ve formátu 52’, stejně jako projektům s multimediálním a herním potenciálem. Pro aktivní účast v programu bude vybráno šest projektů. Znalost a prezentace v anglickém jazyce je podmínkou.

Co nabízí Camp 4Science?

  • tematické skupinové diskuze a individuální konzultace s renomovanými mezinárodními mentory zaměřené na obecné otázky týkající se projektu (hlavní téma, výzkum, psaní scénářů, přístup k postavám a klíčovým vědeckým zdrojům, vyprávění, vizuální styl, produkční strategie, financování a distribuční strategie, techniky prezentace a ptichingu)
  • čas a prostor věnovaný vypracování projektů (1 pager a trailer / teaser)
  • případové studie a relace mapující nejnovější trendy, jedinečné přístupy a současnou situaci produkce vědeckého filmu
  • navazující setkání ve formát one-on-one meetingů
  • možnost pokrytí cestovních nákladů 
  • finanční odměna 25 000 USD pro nejlepší projekt

Neváhejte nás kontaktovat ohledně otázek týkajících se vašeho projektu nebo procesu podávání žádostí nebo ohledně otázek týkajících se školení.

PŘIHLÁSIT SE

Kontakty

Kontaktní e-mail: camp@afo.cz

Ivana Formanová / vedoucí Camp 4Science: formanova@afo.cz
Dominik Vontor / Camp 4Science Coordinator: vontor@afo.cz
Barbora Zůnová / Camp 4Science Coordinator: camp@afo.cz