Kumjana Novak

Zahraniční hosté a hostky, Porota česko-slovenské soutěže

Filmařka, audiovizuální umělkyně. Filmová kurátorka. Výzkumná pracovnice. Kumjana se narodila v Jugoslávii a od roku 2006 pracuje v oblasti filmu a umění.

Její formální vzdělání je kombinací mezinárodních vztahů, kulturního a sociálního výzkumu v Sofii, Sarajevu, Boloni a Amsterdamu. V roce 2006 spoluzaložila filmový festival Pravo Ljudski v Sarajevu a působí jako jeho hlavní kurátorka a ředitelka. V letech 2018-2021 také vedla filmové oddělení Muzea současného umění ve Skopje. Jako autorka se ve svém výzkumu pohybuje na pomezí kinematografie a současného videoartu a často zkoumá, jak se pohyblivé obrazy dotýkají identit, vzpomínek a kolektivního já. Její poslední film Disturbed Earth (spolurežírovaný s G. C. Candi) byl nominován na cenu Institutu dokumentárního filmu v Praze za nejlepší východoevropský celovečerní dokumentární film. Její nový audiovizuální projekt sleduje zkušenosti žen s násilím za války v bývalé Jugoslávii a byl oceněn uměleckým grantem Balkan Investigative Reporting Network.

V současné době působí jako odborná asistentka na Master of Film na Netherlands Film Academy a zároveň pokračuje v doktorském studiu oboru Contemporary Arts and Media v Bělehradě. Kumjana v současnosti žije mezi Sarajevem a Skopje v Severní Makedonii.