Industry

Součástí festivalu AFO je industry program, v jehož rámci nabízíme jako organizátoři festivalu workshopy, přednášky, panelové diskuze i prostor pro networking profesionálů z oblasti televizní a filmové produkce s českými i světovými vědeckými kapacitami.

Každoročními tématy jsou možnosti distribuce atraktivních 3D populárně-vědeckých snímků v českých kinech, financování populárně-vědeckých filmů ve středoevropském prostoru či popularizace vědy prostřednictvím YouTube a dalších online platforem.

Hlavním cílem sekce Industry je vytvořit mezinárodní partnerskou síť institucí popularizujících vědu a to především pomocí audiovizuálních prostředků, tedy televizních a filmových produkcí, festivalů, vědeckých muzeí či univerzit a jejich audiovizuálních center. Ideálním přínosem networkingu má být sdílení zkušeností, posílení interakce vědecké oblasti a audiovizuálního průmyslu, prosazení vědy jako důležitého společenského tématu a v neposlední řadě i upozornění na potenciál vědeckého filmu a televizních formátů pro výuku i komunikaci vědy.