Industry 4Science

Most mezi vědou a audiovizuálním uměním

Industry 4Science představuje od roku 2013 stěžejní součást festivalu AFO. Tuzemští odborníci i světové špičky v popularizaci vědy se v rámci Industry 4Science zaměřují na to, jak nejatraktivněji a nejsrozumitelněji sdílet vědecké poznatky a objevy. Tato programová sekce se systematicky zabývá nejen novými technologickými trendy, invencemi dokumentárního narativu nebo novinkami z oblasti nových médií, ale také rolí vědeckých popularizátorů a metodami, kterými komunikují vědecká témata. Naším cílem je vytvořit platformu pro sdílení zkušeností a podpoření interakce mezi zástupci vědecké obce a audiovizuálního průmyslu. Chceme prosadit vědu jako klíčové společenské téma a zároveň upozornit na obrovský potenciál vědeckého filmu a kratších audiovizuálních formátů pro efektivní komunikaci vědy veřejnosti.

Camp 4Science

Camp 4Science je vzdělávací a networkingový workshop pro filmaře zaměřený na vývoj populárně-vědeckých dokumentárních projektů. Camp 4Science nabízí účastníkům pod dohledem zkušených mezinárodních mentorů možnost zdokonalovat své projekty včetně narativu, vizuálního stylu, produkčních a distribučních strategií.

Účastníci prozkoumají specifičnost mezinárodního trhu s vědeckými filmy, finanční zdroje a distribuci. Kromě toho mají jedinečnou šanci získat důležité kontakty v oblasti vědy a filmového průmyslu. Vrcholem je prezentace projektů před publikem složeným z mezinárodních expertů z oboru. Nejlépe prezentovaný projekt získá díky podpoře společnosti Sandbox Films finanční odměnu 25 000 USD.

Filmy dokončené s pomocí Camp 4Science

Konference 4Science

Konference 4Science představuje od roku 2019 stěžejní součást festivalu AFO. Tuzemští odborníci i světové špičky v popularizaci vědy se v rámci konference zaměřují na to, jak atraktivně a srozumitelně sdílet vědecké poznatky. Program se systematicky zabývá nejen technologickými trendy nebo novinkami z oblasti nových médií, ale také rolí českých vědeckých popularizátorů a metodami komunikace vědy.

Na konferenci každoročně vystupují ti nejlepší dokumentární tvůrci a tvůrkyně (Greg Boustead, Gabo Arora, Janet Tobias), světové špičky v oblasti popularizace vědy (Jan Lukačevič, James Kakalios, Susan Schneider) a vědecké kapacity (Walter Greenleaf, Tomáš Mikolov, Richard Dawkins). Program je otevřený jak široké veřejnosti, tak festivalovým hostům – audiovizuálním tvůrcům a vědeckým odborníkům. Ambicí je seznámit návštěvníky se zákulisím vědeckých výzkumů, s novými technikami popularizace a komunikace vědy veřejnosti a také představit samotnou výrobu dokumentů a jejich různé formy. Součástí konference je také pitching (prezentace) projektů ve vývoji, kdy účastníci na svých projektech pracují v průběhu workshopu Camp 4Science.