Industry 4Science

Industry 4Science představuje od roku 2013 stěžejní součást festivalu AFO. Tuzemští odborníci i světové špičky v popularizaci vědy se v rámci Industry 4Science zaměřují na to, jak nejatraktivněji a nejsrozumitelněji sdílet vědecké poznatky a objevy. Tato programová sekce se systematicky zabývá nejen novými technologickými trendy, invencemi dokumentárního narativu nebo novinkami z oblasti nových médií, ale také rolí vědeckých popularizátorů a metodami, kterými komunikují vědecká témata. Naším cílem je vytvořit platformu pro sdílení zkušeností a podpoření interakce mezi zástupci vědecké obce a audiovizuálního průmyslu. Vidíme zásadní důležitost v prosazení vědy jakožto klíčového společenského tématu a v neposlední řadě i upozornění na potenciál vědeckého filmu a televizních formátů pro zábavu i komunikaci vědy veřejnosti.

KONFERENCE 4SCIENCE

Festival AFO uvedl svůj první ročník Konference 4Science v roce 2019. Hlavním tématem byla „Reprezentace historie“. Tato dvoudenní událost přivedla dohromady odborníky z filmového a televizního průmyslu spolu s předními vědci z rozličných oborů. Hosté debatovali o narativech tvořících naše představy o světě, vědeckých poznatcích, které mění náš pohled na minulost a potažmo i současnost, a inovativních přístupech filmového média, které tyto vědecké posuny zprostředkovává veřejnosti.

Účastníci se v rámci konference setkali s filmovými tvůrci, festivalovými dramaturgy, zástupci televizních programových sekcí, filmovými producenty a distributory. Ti se podělili o své znalosti a zkušenosti s projekty určenými nejen pro televizní stanice, ale i internetové platformy, jako je YouTube, VR a interaktivní média. Konference 4Science tak nabídla účast na inspirativních přednáškách, panelových diskuzí, lekcích založených na případových studiích či workshopech. 

CAMP 4SCIENCE

Camp 4Science je unikátní training event pro tvůrce zaměřující se na popularizaci vědy skrze nejen vědecký a faktuální dokument ale i další multimediální formy a projekty ve vývoji. Vybraní účastníci mají příležitost pod dohledem zkušených mezinárodních mentorů zdokonalovat své projekty,  pracovat na vytvoření jedinečného příběhu, vizuálního stylu, filmových technik, témat  a produkčních a distribučních strategií.

Dokumenty s vědeckou tematikou používají specifický styl narace, které často zahrnují přítomnost prezentéra (tzv. „host“) nebo různé typy animace. Díky těmto prostředkům vyprávění jsou filmaři schopni vysvětlovat složité vědecké fenomény. Vědecký dokument rovněž vyžaduje zvláštní přístup, co se týče vlastní filmové produkce, financování a rešerší problematiky, kterou dokument zkoumá. Participanti budou zkoumat i specifika mezinárodního filmového trhu, tematických televizních slotů, alternativních finančních zdrojů a distribučních platforem. Zároveň dostanou jedinečnou šanci rozšířit svou síť kontaktů z oblasti vědy i filmového průmyslu.