O festivalu

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již od roku 1966. V průběhu let se komorní uzavřená akce proměnila v jednu z největších vzdělávacích událostí v Evropě. Jde o jedinečný festival v České republice, který hostil vědkyně a vědce jako je evoluční biolog Richard Dawkins, vizionář robotiky Hiroshi Ishiguro, nebo filozofku AI Susan Schneider.

Co na diváky během Academia Film Olomouc čeká? Bohatý festivalový program, který přibližuje taje naší planety i vesmíru a představuje zásadní posuny ve vědeckých objevech formou faktografických filmů, dokumentů, diskuzí, přednášek či panelových debat s hostkami a hosty z oblasti vědy i filmového průmyslu. Návštěvníci tak už mohli proniknout do výzkumu vzdálených planet, pozemských oceánů a globálního oteplování, vývoje robotiky a umělé inteligence, diskutovalo se postavení žen ve vědě a společnosti, lidské závislosti ale i důležitost sci-fi žánru pro popularizaci vědy. Festivalový tým si dává záležet také na doprovodném programu. Od intervencí do veřejného prostoru, přes virtuální realitu a 3D tisk až po hudební program, ten do Olomouce přivádí zásadní interprety světové alternativní scény a má svou vlastní fanouškovskou základnu.

Hybnou organizační silou festivalu jsou především současní i bývalí studenti Univerzity Palackého v Olomouci. Možnost zasáhnout do chodu velké produkčně náročné akce je pro ně ideální příležitostí otestovat a rozvinout vlastní schopnosti a dovednosti. AFO je díky tomu nejen evropsky významným festivalem, ale rovněž zavedenou edukační platformou.    

Poslání a cíle Academia Film Olomouc

 • Prostřednictvím špičkových snímků a přizvaných odbornic a odborníků vytrvale bořit zažité mýty a stereotypy o přírodních, humanitních a společenských vědách.

 • Prezentovat široké veřejnosti vědu, výzkum a technologie jako fascinující a nesmírně důležité obory lidské činnosti a pevné součásti naší kultury a společnosti.

 • Přibližovat široké veřejnosti současná i budoucí palčivá témata naší civilizace, planety a vesmíru.

 • Propojovat akademickou sféru a vědecké instituce s odbornicemi a odborníky z televizního a filmového průmyslu a dalších kulturních institucí.

 • Podněcovat vznik nových populárně-naučných celovečerních filmů, televizních pořadů a dalších multimediálních formátů.

 • Podporovat a formovat aktivní a kriticky smýšlející divácká publika.

Každý rok se k nám vydává více a více akreditovaných diváků. AFO se tak stalo jednou z největších kinematografických přehlídek v České republice. Počet návštěvníků, filmů a hostů za posledních pět let festivalu je toho důkazem:

 • AFO 2014: 4 067 akreditovaných | 92 filmů | 317 hostů

 • AFO 2015: 5 800 akreditovaných | 94 filmů | 329 hostů

 • AFO 2016: 5 523 akreditovaných | 106 filmů | 334 hostů

 • AFO 2017: 5 603 akreditovaných | 112 filmů | 300 hostů

 • AFO 2018: 7 105 akreditovaných | 116 filmů | 415 hostů

 • AFO 2019: 9 430 akreditovaných | 156 filmů | 420 hostů

 • AFO 2020: 10 800 akreditovaných | 86 filmů | 47 hostů | online festival

 • AFO 2021: 10 310 akreditovaných | 113 filmů | 33 hostů | online festival

 • AFO 2022: 5 653 akreditovaných | 158 filmů | 266 hostů

 • AFO 2023: 6 500 akreditovaných | 164 filmů | 351 hostů
 • AFO 2024: 8 798 akreditovaných | 300 programových položek | 250 hostů

Co je podle AFO populárně-vědecký film?

V rámci soutěžního festivalového výběru tvůrcům a producentům nestavíme žádné zdi a hranice při volbě žánru nebo tématu, audiovizuální formy a obsahu. Velká filmová plátna během AFO pravidelně patří jak celovečerním faktuálním snímkům s humanitní, sociální či přírodovědnou tematikou, tak televizní tvorbě, krátkometrážním online dokumentům nebo velkorysým produkcím zachycujícím živelnost divoké přírody.

Populárně-vědecký film obecně podle nás představuje výsledky systematického pozorování a zkoumání světa v nás a kolem nás. Za populárně-vědecké považujeme i ty filmy, které se soustřeďují na vědce jakožto profesionály nebo osobnosti. Stejně tak v centru zájmu snímku může stát věda samotná coby instituce a pevná součást naší společnosti, včetně jejích etických hranic, metod a postupů.

Ceny festivalu

Tři odborné poroty a jedna studentská porota festivalu uděluje celkem čtyři ceny, o páté ceně rozhodují sami diváci:

 • Cena za nejlepší mezinárodní populárně-vědecký dokumentární film

 • Cena za nejlepší česko-slovenský populárně-vědecký dokumentární film

 • Cena za nejlepší krátký populárně-vědecký film

 • Cena studentské poroty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Cena diváků AFO udělována s podporou České televize

AFO uděluje rovněž dvě statutární ceny:

 • Cena za popularizaci – osobnost

 • Cena za popularizaci – instituce

Trofeje

Jak vypadají vítězné trofeje, které si tvůrci nejlepších snímků odnesou?
Již tradiční je pro AFO krasohled od skláře Martina Hlubučka. Je specifickým objektivem, kterým lze nahlížet do jiných
a překvapivých světů, světů proměnlivých, barevných a tvůrčích jako sama věda.