O festivalu

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již od roku 1966. V průběhu let se komorní uzavřená akce proměnila v jednu z největších vzdělávacích událostí v Evropě. Jde o jedinečný festival v České republice, který hostil vědkyně a vědce jako je evoluční biolog Richard Dawkins, vizionář robotiky Hiroshi Ishiguro, nebo filozofku AI Susan Schneider.

objev vesmír | zažij Zemi | poznej lidstvo

 

Co na diváky během Academia Film Olomouc čeká? Bohatý festivalový program, který přiblíží taje naší planety i vesmíru a představí zásadní posuny ve vědeckých objevech formou faktografických filmů, dokumentů a diskuzí, přednášek či panelových debat s hostkami a hosty z oblasti vědy i filmového průmyslu. Návštěvníci tak už mohli proniknout do výzkumu vzdálených planet, pozemských oceánů a globálního oteplování, vývoje robotiky a umělé inteligence, diskutovalo se postavení žen ve vědě a společnosti, lidské závislosti ale i důležitost sci-fi žánru pro popularizaci vědy. Festivalový tým si dává záležet také na doprovodném programu. Od intervencí do veřejného prostoru, přes virtuální realitu a 3D tisk až po hudební program, ten do Olomouce přivádí zásadní interprety světové alternativní scény a má svou vlastní fanouškovskou základnu.

 

 

Hybnou organizační silou festivalu jsou především současní i bývalí studenti Univerzity Palackého v Olomouci. Možnost zasáhnout do chodu velké produkčně náročné akce je pro ně ideální příležitostí otestovat a rozvinout vlastní schopnosti a dovednosti. AFO je díky tomu nejen evropsky významným festivalem, ale rovněž zavedenou edukační platformou.    

Poslání a cíle Academia Film Olomouc

 • Prostřednictvím špičkových snímků a přizvaných odbornic a odborníků vytrvale bořit zažité mýty a stereotypy o přírodních, humanitních a společenských vědách.
 • Prezentovat široké veřejnosti vědu, výzkum a technologie jako fascinující a nesmírně důležité obory lidské činnosti a pevné součásti naší kultury a společnosti.
 • Přibližovat široké veřejnosti současná i budoucí palčivá témata naší civilizace, planety a vesmíru.
 • Propojovat akademickou sféru a vědecké instituce s odbornicemi a odborníky z televizního a filmového průmyslu a dalších kulturních institucí.
 • Podněcovat vznik nových populárně-naučných celovečerních filmů, televizních pořadů a dalších multimediálních formátů.
 • Podporovat a formovat aktivní a kriticky smýšlející divácká publika.

Každý rok se k nám vydává více a více akreditovaných diváků. AFO se tak stalo jednou z největších kinematografických přehlídek v České republice. Počet návštěvníků, filmů a hostů za posledních pět let festivalu je toho důkazem:

 • AFO 2014: 4.067 akreditovaných | 92 filmů | 317 hostů
 • AFO 2015: 5.800 akreditovaných | 94 filmů | 329 hostů
 • AFO 2016: 5.523 akreditovaných | 106 filmů | 334 hostů
 • AFO 2017: 5.603 akreditovaných | 112 filmů | 300 hostů
 • AFO 2018: 7.105 akreditovaných | 116 filmů | 415 hostů
 • AFO 2019: 9.430 akreditovaných | 156 filmů | 420 hostů
 • AFO 2020: 10.800 akreditovaných | 86 filmů | 47 hostů | online festival

Co je podle AFO populárně-vědecký film?

V rámci soutěžního festivalového výběru tvůrcům a producentům nestavíme žádné zdi a hranice při volbě žánru nebo tématu, audiovizuální formy a obsahu. Velká filmová plátna během AFO pravidelně patří jak celovečerním faktuálním snímkům s humanitní, sociální či přírodovědnou tematikou, tak televizní tvorbě, krátkometrážním online dokumentům nebo velkorysým produkcím zachycujícím živelnost divoké přírody.

Populárně-vědecký film obecně podle nás představuje výsledky systematického pozorování a zkoumání světa v nás a kolem nás. Za populárně-vědecké považujeme i ty filmy, které se soustřeďují na vědce jakožto profesionály nebo osobnosti. Stejně tak v centru zájmu snímku může stát věda samotná coby instituce a pevná součást naší společnosti, včetně jejích etických hranic, metod a postupů.

VÍCE O HISTORII FESTIVALU  

#AFO54 After Movie by Vít Hradil