Kumjana Novakova

Zahraniční hosté a hostky, Mentoři Camp4Science, Porota česko-slovenské soutěže

Jako autorka se ve svém výzkumu pohybuje na pomezí kinematografie a současného videoartu a často zkoumá, jak se pohyblivé obrazy dotýkají identit, vzpomínek a kolektivního já. 

Její poslední film Silence of Reason, ve kterém sleduje zkušenosti žen s násilím za války v bývalé Jugoslávii, získal cenu za nejlepší dokumentární film na mezinárodním festivalu v Sarajevu a cenu za nejlepší režii dokumentárního filmu v sekci Envision na festivalu IDFA 2023.