Petr Salaba, Klára Vyhnánková: Trauma on a Scale / Petr Salaba, Klára Vyhnánková: Epidemie traumatu