“The end of Earth will not be the end of us”: Global Catastrophe and Space Exploration in Interstellar / „Zánik Země nebude naším koncem“: Globální katastrofa a výzkum vesmíru v Interstellar