Viera Čakányová: Scientific Research And Film Language / Viera Čakányová: Vědecký výzkum a filmová řeč