When we commit something evil, where does it come from? / Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?