Vědecká komunikace v digitální éře

Ročník AFO 2017
Český název Vědecká komunikace v digitální éře
Anglický název Science Communication in the Digital Era
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Facebook, Instagram a YouTube. To jsou tři hlavní komunikační křižovatky, na kterých je možné zastihnout společnost, která je vždy online. Digitální svět se rychle vyvíjí a popularizátoři vědy čelí novým výzvám, jak přizpůsobit svůj storytelling novým médiím. Jaká je dnešní role vědeckého komunikátora? Jaké jsou různé způsoby přilákání publika? Mezinárodní experti komunikace vědy budou hovořit o metodách a nových formách sdílení informací pomocí sociálních platforem, veřejných prezentací a virálních videí. V panelové diskuzi se objeví Bechara Saab (Centrum pro neurovědu, Curych), Vanessa Hill (BrainCraft, webový seriál PBS) a Anna Rothschild (Gross Science, Nova a PBS Digital Studios). Diskuze je moderovaná nezávislým vědeckým komunikačním poradcem a trenérem Karlem Byrnem.