GoodAI: Podrobný plán světlé budoucnosti

Ročník AFO 2017
Český název GoodAI: Podrobný plán světlé budoucnosti
Anglický název GoodAI: Itinerary Plan to the Bright Future
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Vývoj AGI (obecná umělá inteligence) je velmi náročný. V GoodAl věříme, že k vývoji AGI je nezbytné přistupovat metodicky. Tato přednáška je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá předchozími pokusy ve vývoji AGI. Abychom uspokojili široké publikum, zaměříme se také na aktuální trendy ve vývoji Alu. Dále se podíváme na systematickou přípravu interního a externího přístupu a přístupů shora dolů (top-down) a zdola nahoru (bottom-up). Poslední část přednášky se soustředí na možnosti, jak eliminovat potenciální konflikty během vývoje AGI i po něm. Jak zabránit zúčastněným stranám, aby si v souboji o prvenství vzájemně neškodily? Když zajdeme ještě dále, jak bychom měli pracovat s konflikty člověk vs. Al nebo dokonce Al vs. Al? V GoodAl se snažíme v první řadě o sdílení myšlenek. Přednáška tudíž bude zakončena výkladem předběžných výsledků řečníkova výzkumu na toto téma.