Robin Kopecký: Morální problémy umělé inteligence a autonomních vozidel

Ročník AFO 2017
Český název Robin Kopecký: Morální problémy umělé inteligence a autonomních vozidel
Anglický název Robin Kopecký: Ethical Problems of Artificial Intelligence and Autonomous Cars
Rok výroby 2017
Délka filmu 60 min.
V nepříliš vzdálené budoucnosti pokroky v technice pravděpodobně způsobí významné kvalitativní změny pro celé lidstvo, které doposud neměly obdoby. Díky levnějším a výkonnějším strojům může nastat éra naprosté hojnosti. „Superinteligence“ – umělá inteligence, která vysoce převyšuje ve výkonnosti a kreativitě i ty nejgeniálnější lidské bytosti a která zejména bude schopná sama sebe vylepšovat, se stane univerzálním nástrojem na řešení všech problémů. Avšak jako každá inovace, i tato s sebou nese určitá rizika: Mezi lidmi vznikne odpor k předání aktérství z osob na stroje. Vyvstane problém, co udělat s lidmi, kteří nebudou schopni konkurovat na trhu práce levnějším a výkonnějším strojům. A konečně, jak a zda vůbec zajistíme, aby superinteligence byla morální a nezničila lidstvo. Tyto velké problémy budeme řešit na morálních problémech řídícího softwaru pro autonomní automobily.