Dagmar Janovská: Kulturní dědictví plodin

Ročník AFO 2017
Český název Dagmar Janovská: Kulturní dědictví plodin
Anglický název Dagmar Janovská: Cultural Heritage of Plants
Rok výroby 90
Délka filmu 90 min.
Změny klimatu, růst populace i nároků na kvalitu a rozmanitost potravin vytváří nové požadavky na zemědělskou produkci. Potraviny mají zajišťovat dostatečný výnos ve vysoké kvalitě a bez užití toxických látek. Zachování široké genetické diverzity zemědělských plodin je tak klíčové pro hledání jejich nových vlastností, jako je např. odolnost vůči suchu, zamokření, chorobám a škůdcům či tolerance k méně příznivým půdním charakteristikám. Zdrojem takových vlastností mohou být staré a krajové odrůdy či plané opomíjené druhy. Aby nedocházelo ke ztrátám těchto cenných materiálů, existuje v České republice Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity. V současné době shromažďuje přes 54 tisíc genetických zdrojů, což představuje přes 1170 druhů kulturních i planých příbuzných druhů rostlin, jejichž semena jsou uložena v centrální genové bance.