Richard Lhotský: Řasy na vidličce + vyhlášení ceny ÚEB - Potraviny budoucnosti

Ročník AFO 2018
Český název Richard Lhotský: Řasy na vidličce + vyhlášení ceny ÚEB - Potraviny budoucnosti
Anglický název Richard Lhotský: Forkful of Algae + IEB ASCR Prize
Rok výroby 2018
Délka filmu 90 min.
Mořské a sladkovodní řasy se objevují ve výživě lidí od nepaměti. V moderní historii se na mikroskopické řasy pohlíželo jako na záchranu hladovějícího světa a u některých pěstovaných druhů tomu tak do určité míry skutečně je. Nejstarší písemné záznamy pocházejí z pacifického pobřeží Jižní Ameriky a zmiňují řasy z Dálného východu, kde jsou mořské chaluhy dodnes významnou součástí japonské a čínské kuchyně. Vikingové bojovali čerstvými chaluhami proti kurdějím při svých dlouhých plavbách severním Atlantikem, středověké básně zmiňují kaše z chaluh, podávané chudým v Irsku a Skotsku. Dnešní potravinářský průmysl už tolik nevyužívá celou biomasu, mnohem významnější je poptávka po cenných látkách mikrořas – antioxidantech, karotenoidech, mastných kyselinách, které se stávají součástí funkčních potravin a přidávají se i do krmiv hospodářských zvířat. V rámci přednášky bude předána cena ÚEB za nejlepší film s tématickou potravin, ředitelem ústavu experimentální botaniky dr Vágnerem.