Aleš Špičák: Aktivní podmořské vulkány

Ročník AFO 2018
Český název Aleš Špičák: Aktivní podmořské vulkány
Anglický název Aleš Špičák: Active Submarine Volcanoes
Rok výroby 2018
Délka filmu 60 min.
Podmořská sopečná činnost patří k fascinujícím přírodním jevům, jež pro svou rozmanitost poutají pozornost jak zájemců o živou přírodu, tak těch, které přitahuje spíše geologie a procesy probíhající na naší planetě. Vulkanická činnost na dně oceánu v současnosti představuje přibližně 75 % celosvětové produkce magmatu, což podtrhuje její význam pro vulkanologii. Nezanedbatelná jsou ale i společenská rizika těchto vulkánů. Vyvolá-li podmořská erupce sesuv, může dojít ke vzniku vln tsunami. Přesto zůstává sopečná činnost pod mořem málo probádaným jevem ve srovnání s vulkanismem na kontinentech. Příčina je zřejmá – oceánské dno se ukrývá pod kilometry vodního sloupce, takže jeho topografii známe méně detailně než topografii povrchu Marsu.   RNDr. Aleš Špičák, CSc. (* 1955) působí v Geofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky. Absolvoval studium užité geofyziky na Přírodovědecké fakultě UK v r. 1979, doktorát obhájil na Geofyzikálním ústavu ČSAV v r. 1987. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou souvislosti mezi charakterem seismické aktivity a tektonickou stavbou litosféry. V květnu roku 2017 byl jmenován ředitelem Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.